Luxembourg CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE ISIN
BALANCED PORTFOLIO 3.36% 116.04 D 39.166.451€ LU0792718537
FLEXIBLE EQUITY 5.24% 100.03 D 9.357.949€ LU1244564792
ARMONY AGECA 4.65% 103.71 W 27.271.225€ LU1388853720
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS A 3.54% 96.32 D 22.750.228€ LU1753744009
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS I 3.79% 96.58 D 43.205.086€ LU1892387462
Andorra CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE NÚM. REG.
ALBA GLOBAL DYNAMIC 4.23% 95.05 W 6.720.878€ 0154-01 AFA