Luxembourg CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE ISIN
BALANCED PORTFOLIO 0.90% 124.95 D 39.196.740€ LU0792718537
FLEXIBLE EQUITY 2.29% 125.75 D 9.684.795€ LU1244564792
ARMONY AGECA 1.57% 116.10 W 30.236.174€ LU1388853720
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS A 0.91% 104.08 D 25.047.001€ LU1753744009
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS I 0.94% 105.32 D 45.074.682€ LU1892387462
Andorra CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE NÚM. REG.
ALBA GLOBAL DYNAMIC 1.08% 108.88 W 8.797.205€ 0154-01 AFA