Luxembourg CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE ISIN
BALANCED PORTFOLIO -5.52% 113.32 D 39.821.592€ LU0792718537
FLEXIBLE EQUITY -6.85% 97.88 D 9.617.159€ LU1244564792
ARMONY AGECA -6.94% 100.09 W 25.804.929€ LU1388853720
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS A -6.05% 93.95 D 22.481.721€ LU1753744009
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS I -6.05% 93.95 D 22.481.721€ LU1892387462
Andorra CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE NÚM. REG.
ALBA GLOBAL DYNAMIC -6.93% 92.47 W 5.525.664€ 0154-01 AFA