Luxembourg CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE ISIN
BALANCED PORTFOLIO 4.53% 117.35 D 39.605.668€ LU0792718537
FLEXIBLE EQUITY 6.82% 101.53 D 8.977.678€ LU1244564792
ARMONY AGECA 5.85% 104.90 W 27.584.947€ LU1388853720
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS A 4.74% 97.45 D 23.413.525€ LU1753744009
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS I 5.06% 97.77 D 44.636.532€ LU1892387462
Andorra CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE NÚM. REG.
ALBA GLOBAL DYNAMIC 5.63% 96.32 W 6.848.043€ 0154-01 AFA