Luxembourg CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE ISIN
BALANCED PORTFOLIO 4.58% 117.41 D 39.022.771€ LU0792718537
FLEXIBLE EQUITY 6.31% 101.05 D 8.635.142€ LU1244564792
ARMONY AGECA 7.04% 106.08 W 27.813.216€ LU1388853720
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS A 4.81% 97.51 D 23.295.795€ LU1753744009
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS I 5.33% 98.01 D 45.209.924€ LU1892387462
Andorra CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE NÚM. REG.
ALBA GLOBAL DYNAMIC 7.02% 97.59 W 7.723.261€ 0154-01 AFA