Luxembourg CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE ISIN
BALANCED PORTFOLIO -1.31% 118.37 D 37.484.357€ LU0792718537
FLEXIBLE EQUITY -0.63% 107.74 D 8.871.691€ LU1244564792
ARMONY AGECA -4.79% 105.03 W 27.352.037€ LU1388853720
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS A -1.19% 98.44 D 23.538.686€ LU1753744009
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS I -0.87% 99.37 D 42.501.877€ LU1892387462
Andorra CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE NÚM. REG.
ALBA GLOBAL DYNAMIC -2.40% 99.12 W 7.603.847€ 0154-01 AFA