Luxembourg CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE ISIN
BALANCED PORTFOLIO 4.35% 117.15 D 39.964.016€ LU0792718537
FLEXIBLE EQUITY 8.00% 102.65 D 9.887.164€ LU1244564792
ARMONY AGECA 6.06% 105.10 W 27.638.944€ LU1388853720
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS A 4.51% 97.22 D 22.100.991€ LU1753744009
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS I 4.65% 97.39 D 41.427.281€ LU1892387462
Andorra CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE NÚM. REG.
ALBA GLOBAL DYNAMIC 5.93% 96.60 W 6.653.443€ 0154-01 AFA