Luxembourg CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE ISIN
BALANCED PORTFOLIO 3.60% 128.29 D 39.700.427€ LU0792718537
FLEXIBLE EQUITY 8.89% 133.87 D 12.049.445€ LU1244564792
ARMONY AGECA 5.59% 120.70 W 31.432.417€ LU1388853720
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS A 3.68% 106.94 D 26.381.001€ LU1753744009
FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND CLASS I 3.85% 108.35 D 45.854.895€ LU1892387462
Andorra CLASS YTD NAV DATE AUM RISK SCALE NÚM. REG.
ALBA GLOBAL DYNAMIC 3.43% 111.41 W 7.875.244€ 0154-01 AFA