EQUIP DE GESTIÓ

 
Guillem Bienert Serraclara
Director & Portfolio Manager

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona. Va iniciar la seva carrera dins el sistema financer fa més de 20 anys, focalitzada en la gestió de capitals. Després de treballar en el sector bancari i en la gestió de patrimonis, s'incorpora a Fimarge l'any 1996 com a analista financer. Progressivament, va adquirint més responsabilitats, fins arribar a dirigir la gestió de carteres a Fimarge. És membre del Comitè d'Inversions.
Javier Tomé Escalera
Portfolio Manager

Diplomat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona i Programa de Desarrollo Directivo per l'Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. La seva trajectòria professional en l’àmbit financer s’inicia fa més de 10 anys en les àrees d’anàlisi, de banca privada i de gestió de carteres i de vehicles d’inversió col·lectiva. S’incorpora a Fimarge l’any 2009 i és membre del Comitè d’Inversions.