IRIDIUM FLEXIBLE EQUITYLuxemburg
YTD NAV AUM RISK SCALE ISIN
9.99% 135,21 12.451.778€ LU1244564792
 
 

La SICAV IRIDIUM FLEXIBLE EQUITY és un vehicle d'inversió i d'optimització fiscal que aplica una filosofia de gestió de carteres. Les seves principals característiques són:

 • Radicada a Luxemburg, on la legislació financera és estable i estricta. Luxemburg és el primer centre europeu en fons d’inversió i el segon a nivell mundial, després dels Estats Units d'Amèrica.
 • Supervisada i regulada per la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburg.
 • Destinada a inversors institucionals, a inversors professionals i a inversors qualificats que coneixen les característiques del vehicle i que inverteixen un mínim de 125.000 euros.
 • Fiscalitat en origen molt favorable.
 • Sense honoraris de subscripció ni de reemborsament
FITXA RESUM
Forma legal: SICAV SIF (LUX)
ISIN: LU1244564792
Codi Bloomberg: ASIFLEA:LX
Plataformes d’inversió: Allfunds, Fundsettle, Inversis
Tipus de gestió: Inversió en actius tradicionals (fins a 80% en Renda Variable)
Horitzó d’inversió: 5 anys
Nivell de risc:
4/7
Mínim legal d’inversió: 125.000 euros
Liquiditat: Diària
Gestor: Andbank Asset Management Luxemburg
Dipositària: Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Advisor: Fimarge SFI S.A.
Auditor: Deloitte
Moneda de referència: Euro
Dividends: No
Índex de referència: 20% STOXX 600 + 20% S&P 500 + 20% RF EUR + 40% MSCI WORLD + 30% EUR/USD
Data del primer NAV: 12/06/2015
Freqüència del NAV: Diària, els feiners a LUX
Garantia de capital: No
Honoraris de gestió: 1,65%
Prima d’èxit: 0%
Comissió per gestió de riscos: 0,10%
Comissió de subscripció: 0%
Comissió de reemborsament: 0%
 

 • Gestió multi-mercats, multi-sectors i multi-divisa.
 • Nombre reduït i controlable d'actius.
 • Liquiditat diària.
 • Exposició màxima en renda variable del 80%.
 • Gestió de l’exposició a divisa.
 • Renda fixa utilitzada com a protecció.
 • Possibilitat “d’anar a port” desinvertint els actius en part o totalment.
 • Sense palanquejament.
 • Nivell de risc de 6 en una escala de l'1 a 7.
 • Honoraris de gestió competitius (1,65% sense comissió d’èxit).

ÚLTIMES DADES

Data NAV (€)
21-07-2021 135.21
20-07-2021 135.21
19-07-2021 134.072
18-07-2021 137.145
17-07-2021 137.145
16-07-2021 137.145
15-07-2021 137.496
14-07-2021 137.772
13-07-2021 137.688
12-07-2021 138.475