FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND - CLASS ILuxemburg
CLASS YTD NAV AUM RISK SCALE ISIN
CLASS I 6.50% 99,11 45.508.790€ LU1892387462
CLASS A 5.95% 98,57 23.989.015€ LU1753744009
 
 

FIMARGE BALANCE PORTFOLIO FUND és un vehicle d’inversió i d’optimització fiscal que aplica una filosofia de gestió de carteres. Les seves principals característiques són:

 • Radicada a Luxemburg, on la legislació financera és estable i estricta. Luxemburg és el primer centre europeu en fons d’inversió i el segon a nivell mundial, després dels Estats Units d’Amèrica.
 • Supervisada i regulada per la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburg.
 • Fiscalitat en origen molt favorable.
 • Sense honoraris de subscripció.
FITXA RESUM
Forma legal: Fons d'Inversió Luxemburguès (FCP)
ISIN: LU1892387462
Codi Bloomberg: FIBAPIE:LX
Plataformes d’inversió: -
Tipus de gestió: Inversió en actius tradicionals (fins a 35% en Renda Variable)
Horitzó d’inversió: 5 anys
Nivell de risc:
4/7
Mínim legal d’inversió: 500.000 euros
Liquiditat: Diària
Gestor: Fimarge SFI SA
Dipositària: KBL European Private Bankers
Auditor: KPMG
Moneda de referència: Euro
Dividends: No
Índex de referència: (0,15 x STOXX 600) + (0,15 x S&P 500) + (0,35 x FI EUR) + (0,20 x FI USA) + (0,15 x FI USA[€])
Data del primer NAV: 01/11/2018
Freqüència del NAV: Diària, els feiners a Luxemburg
Garantia de capital: No
Honoraris de gestió: 1,00%
Prima d’èxit: 0%
Comissió per gestió de riscos: 0%
Comissió de subscripció: 0%
Comissió de reemborsament: 0%
 

 • Gestió multi-mercats, multi-sectors i multi-divisa.
 • Nombre reduït i controlable d'actius.
 • Liquiditat diària.
 • Exposició màxima en renda variable del 35%.
 • Gestió de l’exposició a divisa.
 • Renda fixa utilitzada com a protecció.
 • Possibilitat “d’anar a port” desinvertint els actius en part o totalment.
 • Sense palanquejament.
 • Nivell de risc de 3 en una escala de l'1 a 7.
 • Honoraris de gestió competitius (1,00% sense comissió d’èxit).

ÚLTIMES DADES

Data NAV (€)
12-11-2019 99.1067
11-11-2019 99.1067
10-11-2019 99.1189
09-11-2019 99.1189
08-11-2019 99.1189
07-11-2019 99.0187
06-11-2019 98.712
05-11-2019 98.6932
04-11-2019 98.4316
03-11-2019 97.9453

DOCUMENTACIÓ