FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND - CLASS ALuxemburg
CLASS YTD NAV AUM RISK SCALE ISIN
CLASS A 2.99% 95,82 22.630.340€ LU1753744009
CLASS I 2.99% 96,08 42.979.646€ LU1892387462
 
 

FIMARGE BALANCE PORTFOLIO FUND és un vehicle d’inversió i d’optimització fiscal que aplica una filosofia de gestió de carteres. Les seves principals característiques són:

 • Radicada a Luxemburg, on la legislació financera és estable i estricta. Luxemburg és el primer centre europeu en fons d’inversió i el segon a nivell mundial, després dels Estats Units d’Amèrica.
 • Supervisada i regulada per la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburg.
 • Fiscalitat en origen molt favorable.
 • Sense honoraris de subscripció.
FITXA RESUM
Forma legal: Fons d'Inversió Luxemburguès (FCP)
ISIN: LU1753744009
Codi Bloomberg: FIBPAEA:LX
Plataformes d’inversió: -
Tipus de gestió: Inversió en actius tradicionals (fins a 35% en Renda Variable)
Horitzó d’inversió: 5 anys
Nivell de risc:
4/7
Mínim legal d’inversió: 50.000 euros
Liquiditat: Diària
Gestor: FIA Asset management SA
Dipositària: KBL European Private Bankers
Advisor: Fimarge SFI S.A.
Auditor: KPMG
Moneda de referència: Euro
Dividends: No
Índex de referència: (0,15 x STOXX 600) + (0,15 x S&P 500) + (0,35 x FI EUR) + (0,20 x FI USA) + (0,15 x FI USA[€])
Data del primer NAV: 15/01/2018
Freqüència del NAV: Diària, els feiners a Luxemburg
Garantia de capital: No
Honoraris de gestió: 1,60%
Prima d’èxit: 0%
Comissió per gestió de riscos: 0%
Comissió de subscripció: 0%
Comissió de reemborsament: Fins a un 1%
 

 • Gestió multi-mercats, multi-sectors i multi-divisa.
 • Nombre reduït i controlable d'actius.
 • Liquiditat diària.
 • Exposició màxima en renda variable del 35%.
 • Gestió de l’exposició a divisa.
 • Renda fixa utilitzada com a protecció.
 • Possibilitat “d’anar a port” desinvertint els actius en part o totalment.
 • Sense palanquejament.
 • Nivell de risc de 3 en una escala de l'1 a 7.
 • Honoraris de gestió competitius (1,60% sense comissió d’èxit).

ÚLTIMES DADES

Data NAV (€)
21-05-2019 95.8162
20-05-2019 95.8162
19-05-2019 96.3238
18-05-2019 96.3238
17-05-2019 96.3238
16-05-2019 96.4498
15-05-2019 96.3282
14-05-2019 96.2426
13-05-2019 96.0599
12-05-2019 96.6254

DOCUMENTACIÓ