IRIDIUM BALANCED PORTFOLIOLuxemburg
YTD NAV AUM RISK SCALE ISIN
3.60% 128,29 39.700.427€ LU0792718537
 
 

La SICAV IRIDIUM BALANCED PORTFOLIO és un Feeder Fund de Fimarge Fund FCP Balanced Portfolio Classe I. Les seves principals característiques són:

 • Radicada a Luxemburg, on la legislació financera és estable i estricta. Luxemburg és el primer centre europeu en fons d’inversió i el segon a nivell mundial, després dels Estats Units d’Amèrica.
 • Supervisada i regulada per la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburg.
 • Destinada a inversors institucionals, a inversors professionals i a inversors qualificats que coneixen les característiques del vehicle i que inverteixen un mínim de 125.000 euros.
 • Fiscalitat en origen molt favorable.
 • Sense honoraris de subscripció ni de reemborsament
FITXA RESUM
Forma legal: SICAV SIF (LUX)
ISIN: LU0792718537
Codi Bloomberg: ASTIRIS:LX
Plataformes d’inversió: Allfunds, Fundsettle, Inversis
Tipus de gestió: Inversió en actius tradicionals (fins a 35% en Renda Variable)
Horitzó d’inversió: 5 anys
Nivell de risc:
4/7
Mínim legal d’inversió: 125.000 euros
Liquiditat: Diària
Gestor: Andbank Asset Management Luxemburg
Dipositària: Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Advisor: Fimarge SFI S.A.
Auditor: KPMG
Moneda de referència: Euro
Dividends: No
Índex de referència: 15% STOXX 600 + 15% S&P 500 + 35% RF EUR + 35% RF USA + 20% EUR/USD
Data del primer NAV: 01/10/2013
Freqüència del NAV: Diària, els feiners a LUX
Garantia de capital: No
Honoraris de gestió: 0,50%
Prima d’èxit: 0%
Comissió per gestió de riscos: 0,05%
Comissió de subscripció: 0%
Comissió de reemborsament: 0%
 

 • Gestió multi-mercats, multi-sectors i multi-divisa.
 • Nombre reduït i controlable d'actius.
 • Liquiditat diària.
 • Exposició màxima en renda variable del 35%.
 • Gestió de l’exposició a divisa.
 • Renda fixa utilitzada com a protecció.
 • Possibilitat “d’anar a port” desinvertint els actius en part o totalment.
 • Sense palanquejament.
 • Nivell de risc 3 en una escala del 1 al 7.
 • Honoraris de gestió competitius (0,5% sense comissió d’èxit).

ÚLTIMES DADES

Data NAV (€)
15-04-2021 128.295
14-04-2021 128.295
13-04-2021 128.202
12-04-2021 127.992
11-04-2021 128.283
10-04-2021 128.283
09-04-2021 128.283
08-04-2021 128.132
07-04-2021 127.826
06-04-2021 128.101