ARMONY AGECALuxemburg
YTD NAV AUM RISK SCALE ISIN
-2.89% 107,12 27.896.979€ LU1388853720
 
 

La SICAV ARMONY AGECA és un vehicle d'inversió i d'optimització fiscal que aplica una filosofia de gestió de carteres. Les seves principals característiques són:

 • Radicada a Luxemburg, on la legislació financera és estable i estricta. Luxemburg és el primer centre europeu en fons d’inversió i el segon a nivell mundial, després dels Estats Units d'Amèrica.
 • Supervisada i regulada per la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburg.
 • Destinada a inversors que desitgin invertir en una gestió global de renda variable i renda fixa dins un perfil de risc mig.
 • Fiscalitat en origen molt favorable.
 • Sense honoraris de subscripció ni de reemborsament
FITXA RESUM
Forma legal: SICAV UCITS (LUX)
ISIN: LU1388853720
Codi Bloomberg: ARMAGEA:LX
Plataformes d’inversió: Fundsettle
Tipus de gestió: Inversió en actius tradicionals (fins a 75% en Renda Variable)
Horitzó d’inversió: 4 anys
Nivell de risc:
4/7
Mínim legal d’inversió: 1 acció
Liquiditat: Setmanal
Gestor: Kredietrust Luxemburg S.A.
Administrador: European Fund Administration S.A.
Custodi: KBL European Private Bankers S.A.
Advisor: Fimarge SFI S.A.
Auditor: Deloitte Audit Sàrl
Moneda de referència: Euro
Dividends: No
Índex de referència: 25% STOXX 600 + 25% S&P 500 + 25% RF EUR + 25% RF USA (€)
Data del primer NAV: 30/03/2016
Freqüència del NAV: Setmanal, cada dilluns feiner a Luxemburg
Garantia de capital: No
Honoraris de gestió: 0,99%
Prima d’èxit: 0%
Comissió per gestió de riscos: 0%
Comissió de subscripció: 0%
Comissió de reemborsament: 0%
 

 • Gestió multi-mercats, multi-sectors i multi-divisa.
 • Nombre reduït i controlable d'actius.
 • Liquiditat setmanal.
 • Exposició màxima en renda variable del 75%.
 • Gestió de l’exposició a divisa.
 • Renda fixa utilitzada com a protecció.
 • Possibilitat “d’anar a port” desinvertint els actius en part o totalment.
 • Sense palanquejament.
 • Nivell de risc de 4 en una escala de l'1 a 7.
 • Honoraris de gestió competitius (0,99% sense comissió d’èxit).

ÚLTIMES DADES

Data NAV (€)
20-10-2020 107.12
19-10-2020 107.12
18-10-2020 108.144
17-10-2020 108.144
16-10-2020 108.144
15-10-2020 108.144
14-10-2020 108.144
13-10-2020 108.144
12-10-2020 108.144
11-10-2020 106.209