ALBA GLOBAL DYNAMICAndorra
YTD NAV AUM RISK SCALE NÚM. REGISTRE
4.03% 112,06 8.011.838€ 0154-01 AFA
 
 

La SICAV ALBA GLOBAL DYNAMIC és un vehicle d'inversió i d'optimització fiscal que aplica una filosofia de gestió de carteres. Les seves principals característiques són:

 • Radicada al Principat d'Andorra.
 • Supervisada i regulada per l'Autoritat Financera Andorrana (AFA).
 • Destinada a inversors no qualificats amb un perfil de risc moderat que inverteixen un mínim de 20.000 euros.
 • Exempta d'IRPF andorrà.
 • Pot permetre el diferiment fiscal a inversors estrangers, segons la seva residència fiscal.
 • Sense honoraris de subscripció ni de reemborsament.
FITXA RESUM
Forma legal: SICAV, Organisme d'inversió col·lectiva de dret andorrà.
Número de Registre: 0154-01 AFA
Plataformes d’inversió: Andbank Andorra
Tipus de gestió: Inversió en actius tradicionals (fins a 50% en Renda Variable)
Horitzó d’inversió: 4 anys
Nivell de risc:
4/7
Mínim legal d’inversió: 20.000 euros
Liquiditat: Setmanal
Gestor: Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U.
Dipositària: Andorra Banc Agrícol Reig, S.A.
Assessor: Fimarge SFI S.A.
Auditor: Deloitte
Moneda de referència: Euro
Dividends: No
Índex de referència: 25% "STOXX Europe 600" + 25% "S&P 500"+25% "LBEATREU Index"+25% "LBUSTRUU Index"
Data del primer NAV: 24/04/2018 (Entrada en vigor del nou prospecte)
Freqüència del NAV: Setmanal, cada dimarts feiner a Andorra
Garantia de capital: No
Honoraris de gestió: 1,05%-1,75%
Prima d’èxit: 0%
Comissió de custodia: 0,15%
Comissió de subscripció: 0%
Comissió de reemborsament: 0%
 

 • Liquiditat setmanal dels actius
 • Nombre reduït i controlable d'actius
 • Exposició màxima en renda variable del 50%
 • Possibilitat d'anar "a port" (desinvertir parcialment o total)
 • Gestió de l'exposició a divisa
 • Sense palanquejament
 • Nivell de risc de 5 en una escala de l'1 a 7
 • Honoraris competitius (1,05% - 1,75%, sense comissions de subscripció, de reemborsament ni d'èxit)
 • Exempta d'IRPF andorrà
 • Pot permetre el diferiment fiscal a inversors estrangers, segons la seva residència fiscal

ÚLTIMES DADES

Data NAV (€)
23-07-2021 112.063
22-07-2021 112.063
21-07-2021 112.063
20-07-2021 112.063
19-07-2021 113.076
18-07-2021 113.076
17-07-2021 113.076
16-07-2021 113.076
15-07-2021 113.076
14-07-2021 113.076