ALBA GLOBAL DYNAMICAndorra
YTD NAV AUM RISK SCALE NÚM. REGISTRE
1.08% 108,88 8.797.205€ 0154-01 AFA
 
 

La SICAV ALBA GLOBAL DYNAMIC és un vehicle d'inversió i d'optimització fiscal que aplica una filosofia de gestió de carteres. Les seves principals característiques són:

 • Radicada al Principat d'Andorra.
 • Supervisada i regulada per l'Autoritat Financera Andorrana (AFA).
 • Destinada a inversors no qualificats amb un perfil de risc moderat que inverteixen un mínim de 20.000 euros.
 • Exempta d'IRPF andorrà.
 • Pot permetre el diferiment fiscal a inversors estrangers, segons la seva residència fiscal.
 • Sense honoraris de subscripció ni de reemborsament.
FITXA RESUM
Forma legal: SICAV, Organisme d'inversió col·lectiva de dret andorrà.
Número de Registre: 0154-01 AFA
Plataformes d’inversió: Andbank Andorra
Tipus de gestió: Inversió en actius tradicionals (fins a 50% en Renda Variable)
Horitzó d’inversió: 4 anys
Nivell de risc:
4/7
Mínim legal d’inversió: 20.000 euros
Liquiditat: Setmanal
Gestor: Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U.
Dipositària: Andorra Banc Agrícol Reig, S.A.
Gestor delegat: Fimarge SFI S.A.
Auditor: KPMG
Moneda de referència: Euro
Dividends: No
Índex de referència: 25% "STOXX Europe 600" + 25% "S&P 500"+25% "LBEATREU Index"+25% "LBUSTRUU Index"
Data del primer NAV: 24/04/2018 (Entrada en vigor del nou prospecte)
Freqüència del NAV: Setmanal, cada dimarts feiner a Andorra
Garantia de capital: No
Honoraris de gestió: 1,05%-1,75%
Prima d’èxit: 0%
Comissió per gestió de riscos: 0,12%
Comissió de subscripció: 0%
Comissió de reemborsament: 0%
 

 • Liquiditat setmanal dels actius
 • Nombre reduït i controlable d'actius
 • Exposició màxima en renda variable del 50%
 • Possibilitat d'anar "a port" (desinvertir parcialment o total)
 • Gestió de l'exposició a divisa
 • Sense palanquejament
 • Nivell de risc de 5 en una escala de l'1 a 7
 • Honoraris competitius (1,05% - 1,75%, sense comissions de subscripció, de reemborsament ni d'èxit)
 • Exempta d'IRPF andorrà
 • Pot permetre el diferiment fiscal a inversors estrangers, segons la seva residència fiscal

ÚLTIMES DADES

Data NAV (€)
24-01-2021 108.879
23-01-2021 108.879
22-01-2021 108.879
21-01-2021 108.879
20-01-2021 108.879
19-01-2021 108.879
18-01-2021 108.738
17-01-2021 108.738
16-01-2021 108.738
15-01-2021 108.738