INFORMES D'ANÀLISI

 

Dos exemples dels informes d'anàlisi d'actius que utilitzem a FIMARGE per prendre les decisions d'inversió. Els nostres analistes interns generen informes com aquests regularment. Estan disponibles a través del Servei d'Informació Analítica de FIMARGE.