FILOSOFIA D'INVERSIÓ

 
  • Inversió amb visió de gestió de carteres, sempre dins del cercle de competència del departament d'anàlisi de Fimarge.
  • Decisions d'inversió fonamentades en l'objectivitat, l'exigència, l'autoestima, l'ambició, una ment oberta, la determinació i l'autocrítica.
  • Independència a l'hora de seleccionar actius, sense lligams amb altres entitats (gestores o bancs, nacionals o internacionals).
  • Voluntat d'inversió sempre a llarg termini.
  • Assumpció dels principis fonamentals del Value Investing  en la inversió en renda variable.
  • Inversió en actius de renda fixa que demostrin un valor intrínsec (elevada qualitat).