IRIDIUM FIXED INCOMEAndorra
YTD NAV AUM RISK SCALE NÚM. REGISTRE
-2.20% 97,17 1.923.294€ 0154-01 INAF
 
 

La SICAV IRIDIUM FIXED INCOME és un vehicle d'inversió i d'optimització fiscal que aplica una filosofia de gestió de carteres. Les seves principals característiques són:

 • Radicada al Principat d'Andorra.
 • Supervisada i regulada per l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF).
 • Destinada a inversors no qualificats amb un perfil de risc moderat que inverteixen un mínim de 100.000 euros.
 • Exempta d'IRPF andorrà.
 • Pot permetre el diferiment fiscal a inversors estrangers, segons la seva residència fiscal.
 • Sense honoraris de subscripció ni de reemborsament.
FITXA RESUM
Forma legal: SICAV, Organisme d'inversió col·lectiva de dret andorrà.
Número de Registre: 0154-01 INAF
Plataformes d’inversió: Andbank Andorra
Tipus de gestió: Inversió en renda fixa i en actius monetaris
Horitzó d’inversió: 4 anys
Nivell de risc:
4/7
Mínim legal d’inversió: 100.000 euros
Liquiditat: Setmanal
Gestor: Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U.
Dipositària: Andorra Banc Agrícol Reig, S.A.
Gestor delegat: Fimarge SFI S.A.
Auditor: Alfa Capital Assessors i Auditors SL
Moneda de referència: Euro
Dividends: No
Índex de referència: 20% Euribor 3M + 60% Bloomberg EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-3 Yr TR + 20% Bloomberg EFFAS Bond Indices US Govt 1-3 Yr TR[€]
Data del primer NAV: 21/10/2015
Freqüència del NAV: Setmanal, cada dimarts feiner a Andorra
Garantia de capital: No
Honoraris de gestió: 1,05%
Prima d’èxit: 0%
Comissió per gestió de riscos: 0,12%
Comissió de subscripció: 0%
Comissió de reemborsament: 0%
 

 • Liquiditat setmanal dels actius
 • Nombre reduït i controlable d'actius
 • Inversió en renda fixa i en actius monetaris
 • Possibilitat d'anar "a port" (desinvertir parcialment o total)
 • Gestió de l'exposició a divisa
 • Sense palanquejament
 • Nivell de risc de 3 en una escala de l'1 a 7
 • Honoraris competitius (1,05%, sense comissions de subscripció, de reemborsament ni d'èxit)
 • Exempta d'IRPF andorrà
 • Pot permetre el diferiment fiscal a inversors estrangers, segons la seva residència fiscal

ÚLTIMES DADES

Data NAV (€)
19-05-2018 97.1655
18-05-2018 97.1655
17-05-2018 97.1655
16-05-2018 97.1655
15-05-2018 97.1655
14-05-2018 97.623
13-05-2018 97.623
12-05-2018 97.623
11-05-2018 97.623
10-05-2018 97.623